pexels photo 4386369

Fiscaal aantrekkelijk beleggen voor mijn pensioen met Brand New Day

Ik hecht veel waarde aan mijn pensioen. Zoals ik in deze blog al aangaf, is een goed pensioen dan ook één van de doelstellingen waarom ik nu beleg. Als ik over 40+ jaar eindelijk maar toch mijn AOW-leeftijd heb bereikt, wil ik als het even kan dezelfde levensstijl hanteren als nu en wil ik me geen zorgen meer hoeven te maken om geld. Daarom bouw ik vermogen op om een appeltje voor de dorst te hebben zodat ik bijvoorbeeld nog eens een verre reis kan maken of die Porsche eindelijk maar toch kan aanschaffen. Maar ik bouw ook vermogen op om mijn maandelijkse uitkering ook tijdens mijn pensioen op peil te houden. Hoe dat precies gaat, leg ik je in deze blog uit.

Reguliere opbouw van mijn pensioen

In Nederland wordt ons pensioen opgebouwd uit grofweg drie pijlers:
1. De AOW
2. Het werkgeversdeel
3. Eventueel (persoonlijk) aanvullend pensioen

Omdat ik in vaste dienst ben en mijn werkgever pensioen opbouwt voor mij, zijn pijlers 1 en 2 op mij van toepassing. Dit geldt overigens voor bijna alle werknemers in Nederland. Het AOW-bedrag dat je vanaf je AOW-leeftijd ontvangt, staat redelijk vast. Daar bovenop komt dus het pensioendeel wat je via je werkgever hebt gespaard. Echter blijken deze pijlers in de praktijk veelal niet genoeg pensioen op te leveren om dezelfde levensstandaard te kunnen hanteren.

Grofweg één op de drie Nederlanders heeft dan ook een pensioengat. Een pensioengat houdt in dat je later niet kunt leven zoals je dat nu gewend bent; je gaat er dus op inkomen op achteruit. Ik zal dit op basis van een eigen voorbeeld weergeven.

overzicht mijn pensioen
Meteen inzicht in jouw toekomstig pensioen via http://www.mijnpensioenoverzicht.nl

Iedereen kan tegenwoordig heel makkelijk zijn of haar pensioenopbouw inzien in op http://www.mijnpensioenoverzicht.nl. Als ik naar de verwachting van mijn pensioen kijk, dan valt meteen op dat ik er zo’n € 477,- op achteruit ga ten opzichte van mijn huidige salaris. En dat is nu precies wat ik niet wil. De kans is dan ook heel groot dat ik net als heel veel andere Nederlanders jaarruimte heb om zelf iets extra’s op te bouwen in mijn pensioen. Daarom maak ik sinds kort gebruik van pensioenbeleggen om mijn pensioen aan te vullen.

Aanvulling van mijn pensioen door middel van pensioenbeleggen

Pensioenbeleggen is niet hetzelfde als zelf op eigen rekening beleggen of sparen via box 3. Het is ook niet hetzelfde als banksparen. In Nederland kennen we een fiscaal voordeel waardoor het aantrekkelijk is om zelf actief aan je pensioen te werken. Als blijkt dat je ‘jaarruimte’ hebt in de opbouw van het door je werkgever opgebouwde pensioen, dan kun je deze jaarruimte inzetten om fiscaal voordelig te beleggen voor een aanvulling op je pensioen. De overheid heeft namelijk vastgesteld hoeveel pensioen elke Nederlander maximaal per jaar mag opbouwen. Heb je de afgelopen jaren minder opgebouwd dan dit maximum? Dan kun je gebruik maken van de fiscaal voordelige regeling!

Voordat ik verder inga op dit fiscale voordeel, is het belangrijk om te beseffen dat een pensioenbeleggingsrekening niet hetzelfde is als een ‘normale’ beleggingsrekening. Immers kun je bij een normale beleggingsrekening altijd je geld terughalen wanneer je dat zelf wilt, bijvoorbeeld als je even krap bij kas zit of als je genoeg gespaard hebt om eindelijk die mooie auto te kopen.

Bij pensioenbeleggen ligt dat anders. Je legt je geld echt concreet opzij voor je pensioen, op een rekening die daar specifiek voor is aangemaakt. Het geld op deze rekening staat in principe vast totdat je AOW-leeftijd is bereikt. Bij veel aanbieders valt het geld dan vrij om er vervolgens een uitkering van te kopen. Wil je echt eerder over je geld kunnen beschikken, dan worden daar enkele boetes aan verbonden.

Maar waarom is dat pensioenbeleggen dan zo aantrekkelijk, als je er niet eens bij mag tot je AOW-leeftijd? Juist daarom! In een andere blog gaf ik al aan waarom ik periodiek beleggen zo interessant vind. De kracht van een pensioenrekening zit hem in het feit dat je decennia lang geld opzij zet wat door een professionele partij in fondsen wordt belegd, zonder dat je er omkijken naar hebt. En omdat ik nog ongeveer 40 jaar lang moet werken voor mijn pensioen, wordt een kleine maandelijkse inleg al snel een enorm vermogen als aanvulling op mijn pensioen, mede door het effect van rente op rente!

Fiscaal aantrekkelijk pensioenbeleggen

Het fiscaal voordeel zit hem in het feit dat je de jaarlijkse bedragen die jij inzet voor pensioenbeleggen mag aftrekken van je belastbaar inkomen. Je betaalt dus nu geen belasting over deze bedragen! Dat betekent dat wanneer je bijvoorbeeld € 100,- opzij zet, je netto eigenlijk maar tussen de € 60,- en € 75,- kwijt bent; de rest krijg je van de belasting terug. Op die manier werk ik dus met fiscaal voordeel aan mijn pensioen. Hoe dat precies gaat, vertel ik verderop in deze blog.

Pas als je met pensioen gaat en deze bedragen worden uitgekeerd, betaal je de inkomstenbelasting. Maar dan is de belasting veelal lager omdat de AOW-opbouw voor mijn pensioen wegvalt! Je betaalt dus zeer waarschijnlijk een lager belastingtarief over de uitgekeerde bedragen dan je ten tijde van je werkzame leven zou doen. Wat een cadeautje! En dat is niet het enige fiscale voordeel. Over het bedrag op de pensioenrekening hoef je namelijk ook geen vermogensrendementsheffing te betalen. Al benieuwd of jij ook jaarruimte hebt zodat je kan beginnen met fiscaal voordelig pensioenbeleggen? Gebruik dan de handige calculator van Brand New Day.

De voordelen nog een keer op een rijtje:

 • Als je vroeg begint, kun je ruim 35 jaar fiscaal voordelig extra pensioen opbouwen
 • Door maandelijks een klein bedrag opzij te zetten, maak je gebruik van rente op rente
 • De inleg op de pensioenrekening is jaarlijks aftrekbaar van je belastbaar inkomen
 • Geen vermogensrendementsheffing verschuldigd over het bedrag op de pensioenrekening
 • Ongestoord en zonder stress werken aan een aanvulling op mijn pensioen

Pensioenbeleggen met Brand New Day

Ik heb onlangs een pensioenrekening geopend bij Brand New Day om mijn pensioen aan te vullen. Deze aanbieder is sinds zijn oprichting in 2010 sterk gegroeid en beheert inmiddels het vermogen van ruim 300.000 Nederlanders. De afgelopen 10 jaar heeft Brand New Day een gemiddeld rendement weten te behalen van 7,96%, wat naar mijn mening erg goed is. Daar staat tegenover dat er € 45,- afsluitkosten worden berekend, naast de jaarlijkse beheerkosten van 0,59% en de inhouding van 0,50% op elke storting.

In ruil voor deze kosten is je pensioenopbouw in handen van een ervaren, zeer succesvolle partij. En wees niet bang; als Brand New Day toch ooit failliet gaat, dan is je vermogen net als bij banken gegarandeerd tot € 100.000,-.

Brand New Day mijn pensioen
De overzichtelijke interface van Brand New Day

Op de afbeelding hierboven is goed te zien dat ik onlangs een automatische incasso van € 75,- heb doorgevoerd. Elke maand wordt dat bedrag dus van mijn bankrekening afgeschreven en door Brand New Day belegd. Wat ik fijn vind aan dit overzicht is dat het meteen een beeld geeft van het uiteindelijk te behalen saldo, uitgaande van enkele scenario’s. In het meest rooskleurige scenario beschik ik op mijn AOW-leeftijd over een aanvulling op mijn pensioen van zo’n € 136.000,-. Niet slecht! Het geld dat maandelijks van mijn rekening wordt afgeschreven wordt tot die tijd belegd in twee verschillende fondsen:

1. BND Wereld Indexfonds Unhedged
2. BND Small Cap Wereld Indexfonds

Dit doe ik met name om veel spreiding aan te brengen in mijn pensioenopbouw. Standaard doet Brand New Day al aan ‘indexbeleggen in de hele markt’. Het BND Wereld Indexfonds volgt bijvoorbeeld de FTSE Developed Index. Deze index volgt de prestaties van de 2200 grootste bedrijven ter wereld, waardoor spreiding over verschillende landen en sector gegarandeerd is. Dit, in combinatie met small cap bedrijven waarvan de groei nog sterk kan toenemen, zorgt voor een agressieve maar gespreide vermogensopbouw.

Ik beleg in dit stadium van mijn leven nog niet in obligaties. Echter zou het natuurlijk heel zuur zijn als zich precies in 2056 of 2057 een nieuwe financiële crisis voordoet. Mijn beleggingen kunnen dan voor een aanzienlijk deel in rook opgaan door een crash op de beurs. Daarom kun je bij Brand New Day ook kiezen voor ‘lifecyclebeleggen’. 10 jaar voor de einddatum (in mijn geval dus vanaf 2047) wordt in dat geval jaarlijks 10% minder in aandelen geïnvesteerd en 10% meer in obligaties.

Koers Brand New Day
BND Wereld Indexfonds
Ontwikkeling Brand New Day
BND Small Cap Wereld Indexfonds

Ook fijn aan Brand New Day is dat je zelf veel invloed hebt op de bestemming en de hoogte van je beleggingen. Binnen no time heb jij je periodieke inleg verlaagd of verhoogd, of heb je de frequentie aangepast. En misschien vind je de twee indexfondsen waar ik voor heb gekozen helemaal niet handig. Dan zou je er ook makkelijk voor kunnen kiezen om je portefeuille beter te balanceren en bijvoorbeeld ook in emerging markets en obligaties te beleggen. Het is allemaal geheel kosteloos en wijzigingen zijn binnen een paar dagen verwerkt.

Beleggen Brand New Day
(Her)balanceer eenvoudig je beleggingsportefeuille

Op deze manier hoop ik de komende 37 jaar (en wellicht wel langer) onbezorgd en vrij van stress een mooie aanvulling op mijn pensioen op te bouwen. Als het bedrag vrijvalt, kan ik een uitkering naar keuze kopen van het bedrag. Op dat moment kan ik ervoor kiezen om het bedrag gedurende 5 of bijvoorbeeld 20 jaar uit te laten keren, dus daar zit ook nog eens de nodige flexibiliteit in!

Maar vergeet niet dat je er op dat moment wel degelijk inkomstenbelasting over moet betalen. Over die inkomstenbelasting gesproken. Het mooie van pensioenbeleggen zat hem natuurlijk in het fiscaal voordeel. In de laatste paragraaf leg ik je dan ook graag uit hoe je hier in de praktijk mee om kunt gaan.

Nu nog verwerken in je voorlopige belastingaanslag!

Je hebt besloten om ook te gaan pensioenbeleggen en je hebt een rekening geopend bij Brand New Day of een andere aanbieder. Nu wil je natuurlijk nog wel dat belastingvoordeel regelen. Ook dit is erg makkelijk. Wat je daarvoor moet doen is het indienen van een voorlopige aanslag. Mijn vriendin en ik hebben dit meteen na aankoop van ons huis gedaan, zodat we maandelijks de hypotheekrenteaftrek op onze rekening gestort krijgen. Hetzelfde doe je eigenlijk voor pensioenbeleggen.

 • Log in op Mijn Belastingdienst en kies voor een voorlopige aanslag inkomstenbelasting. Vervolgens kun je onder het kopje ‘Uitgaven’ kiezen voor ‘Uitgaven voor lijfrente, alleen bij een pensioentekort’. Pensioentekort heb je, want dat heb je eerder al uitgerekend met de tool van Brand New Day.
 • Vervolgens vul je de gegevens van je rekening bij Brand New Day of een andere maatschappij in en geef je op welke uitgaven je in 2020 verwacht te maken. Dit zijn dus de maandelijkse bruto stortingen die je in totaal over 2020 op je rekening stort. In mijn geval is dat ten tijde van mijn aangifte nog 7 maanden, dus dat zou (7 * € 75,- =) € 525,- betekenen. Maar omdat mijn vriendin en ik dit samen inleggen, vul ik hier slechts mijn aandeel in. Zoals je ziet was de gehele jaarruimte ongeveer € 800,-. Ik kan er dus eventueel voor kiezen om het maandbedrag te verhogen zonder dat dit ten koste gaat van het fiscale voordeel.
 • Na het indienen van de voorlopige aanslag krijg je als het goed is na een aantal dagen bericht van de Belastingdienst met daarin het te ontvangen bedrag dat je op basis van de door jou ingevulde gegevens terugkrijgt. Voor ons is dat ruim € 20,- per maand, natuurlijk exclusief hypotheekrenteaftrek.
 • Ten tijde van je definitieve aanslag ga je opnieuw na hoeveel geld je over het gehele jaar genomen in je pensioenrekening hebt gestopt. Is dat minder dan wat je op je voorlopige aanslag hebt ingevuld? Dan zul je aan het eind van het jaar waarschijnlijk iets terug moeten betalen en vice versa.
Fiscaal aantrekkelijk beleggen
Een voorlopige aanslag is zo gedaan!

Tot slot

Hopelijk heb ik je met dit artikel meer inzicht kunnen verschaffen in de wijze waarop in Nederland op hoofdlijnen pensioen wordt opgebouwd. Wellicht ben je na het lezen van dit artikel ook aan het denken geslagen en bouw je net als ik een aanvullend pensioen op met fiscaal voordeel! Ik ben benieuwd! Wil je meer informatie over Brand New Day of ook een rekening openen? Gebruik dan deze link en steun het onderhoud van mijn site! Vond je mijn tips en uitleg nuttig en ben je geïnteresseerd in de rest van mijn blogs? Klik dan op één van de onderstaande categorieën om meteen naar de blogs binnen jouw interessegebied te gaan!

4 gedachtes over “Fiscaal aantrekkelijk beleggen voor mijn pensioen met Brand New Day

 1. Interessant artikel over pensioen beleggen. Het waarschijnlijk moeilijk voor te stellen als je nog zo jong bent, maar de meeste ouderen hebben helemaal niet zo veel geld nodig om goed van te leven en kunnen prima rondkomen van hun pensioen en aow uitkering. Die porsche kun je beter kopen voor je pensioen, dan heb je er meer aan 😉 ik heb veel ouderen in mijn omgeving en die stellen helemaal niet zulke hoge (financiële) eisen aan het leven. Het dagelijkse leven comfortabel leven is vaak voldoende. Ook heb je veel minder kosten omdat je niet meer werkt, denk aan vervoer, kleding en geen hypotheeklasten. Of misschien ben je fysiek niet meer in staat tot verre reizen…

  1. Daar heeft u absoluut gelijk in! Iedereen heeft zo zijn of haar eigen wensen en verwachtingen van een pensioen. De voorbeelden die ik in mijn blog noem zijn dan ook puur mijn persoonlijke voorkeuren; ik zou het erg fijn vinden om vanaf mijn AOW-leeftijd een zo comfortabel mogelijk pensioen te hebben, niet honderden euro’s in te hoeven leveren op mijn (dan) huidige levensstijl en ik zou het prachtig vinden om, als het even kan, mijn kinderen of kleinkinderen financieel bij te staan. Maar ik ben het met u eens dat het zeer waarschijnlijk is dat het uitgavenpatroon er tegen die tijd misschien al heel anders uitziet.

   Ik weet echter dat ik nu de mogelijkheid heb om al op jonge leeftijd te werken aan een beter pensioen en te genieten van fiscaal voordeel, dus die mogelijkheid grijp ik graag aan!

 2. Wij zijn nu nog bezig met ons huis aflossen. Ook dat geeft ons meer ruimte als we straks geen lasten meer daarvoor hebben. Af en toe twijfel ik of ik ook niet meer voor mijn pensioen wil regelen aan de andere kant denk ik je moet eerst nog zien dat je dat haalt.

  1. Dat weet je natuurlijk nooit!;) Mijn vriendin en ik zijn ook bezig met het aflossen van onze hypotheek, maar daarnaast willen we extra middelen die we nu kunnen missen slim beleggen voor onze toekomst. En het voordeel van pensioenbeleggen bij Brand New Day is dat het opgebouwde potje bij overlijden altijd toekomt aan de partner (in tegenstelling tot een lijfrenteverzekering), dat is wel zo’n fijn idee!

Geef een reactie