pexels photo 157039

Besparen op energie; profiteer van historisch lage prijzen in 2020!

Wie de afgelopen jaren kritisch naar zijn energieverbruik heeft gekeken, heeft tientallen tot honderden euro’s per jaar kunnen besparen op energie door slimme besparingsmogelijkheden toe te passen. Dit heb jij zelf als consument in de hand. Wat jij niet in de hand hebt, zijn de tarieven die de energiemaatschappijen vervolgens aan je doorrekenen voor het door jou verbruikte gas en elektriciteit. Maar door slim over te stappen kun je er in ieder geval wel elk jaar (of vaker, als je een flexibel contract hebt) voor zorgen dat je aangesloten bent bij de energiemaatschappij die jou uiteindelijk de laagste rekening biedt!

Via onze vergelijker bekijk je eenvoudig of je kunt besparen op je energielasten. Maar wat zijn de verwachtingen voor 2020 en 2021 eigenlijk en is dit wel een goed moment om over te stappen? Welke factoren hebben invloed op de energielasten en hoe zag de ontwikkeling van prijzen er de afgelopen jaren uit? In deze blog lees je er meer over!

Hoe zullen de gas- en elektriciteitsprijzen zich ontwikkelen?

Dat weet natuurlijk niemand precies. Maar we kunnen wel bepaalde verwachtingen schetsen. Als we bijvoorbeeld naar de prijsontwikkeling van de afgelopen maanden kijken, dan zien we dat gasprijzen sterk zijn gedaald. Dat heeft te maken met een lagere olieprijs, maar natuurlijk ook met de lagere vraag naar gas als gevolg van COVID-19. Bedrijven en industrie hebben lange tijd dichtgezeten en hebben dan ook weinig vraag gehad naar gas. Daar komt bij dat we de temperaturen in het begin van 2020 erg mild waren.

Alles bij elkaar genomen genoeg om een redelijk gasoverschot te veroorzaken, waardoor het aanbod heel kort door de bocht gesteld hoger was dan de vraag. Met als gevolg een daling van de gastarieven.

Hetzelfde geldt eigenlijk voor de prijzen van elektriciteit. De industrie heeft minder elektriciteit hoeven te gebruiken, waardoor de vraag is afgenomen. Ook zien we dat we steeds meer richting een duurzame opwekking van elektriciteit gaan, bijvoorbeeld door middel van windmolens en zonnepanelen. Deze technieken worden steeds goedkoper en dankzij gunstige weersomstandigheden is het aanbod van duurzaam opgewerkte elektriciteit verder toegenomen. Ook hier lijkt dus sprake te zijn van een lagere vraag maar een groter aanbod van elektriciteit, met als gevolg een neerwaartse druk op prijzen.

Trekken we bovenstaande lijn door, dan kunnen we wellicht stellen dat de toekomstige ontwikkeling van energieprijzen in belangrijke mate afhankelijk is van de vraag naar gas en elektriciteit door de industrie. Echter is het belangrijk om te beseffen hoe jouw jaarlijkse energierekening is opgebouwd en welke variabelen daaraan ten grondslag liggen. Er zijn, naast pure prijsvorming, namelijk meer aspecten die de hoogte van de rekening bepalen. Daarover later meer.

Variabele energieprijzen worden elk halfjaar aangepast, op 1 januari en op 1 juli. Juist ja, vandaag! Maar klanten van energieleveranciers kunnen ook kiezen voor een contract waarbij de prijs 1 jaar of 3 jaar vast staat. Bij contracten waarbij de prijzen voor 1 of 3 jaar worden vastgezet, is de daling van stroom- en gastarieven al maanden zichtbaar. Volgens Vereniging Eigen Huis gaat een gemiddeld huishouden met een jaarverbruik van 3.500 kilowattuur stroom en 1.500 kuub gas en een energiecontract voor onbepaalde tijd er vanaf 1 juli op jaarbasis ruim € 100,- op vooruit. Dit is berekend met de tarieven van de drie grootste leveranciers in Nederland; Essent, Vattenfall en Eneco.

Al met al laat de toekomst zich moeilijk voorspellen. Wat we wel weten is dat vaste energieprijzen momenteel zeer laag zijn. Sterker nog; in achttien jaar tijd is de vaste gasprijs nog nooit zo laag geweest! Als je nu overstapt, weet je dus in ieder geval dat je profiteert van historisch lage prijzen. Benieuwd hoe? Lees er meer over via onze energievergelijker!

besparen op energie
Duurzame energieopwekking, bijvoorbeeld door middel van windmolens en zonnepanelen, hebben het elektriciteitsaanbod de afgelopen jaren enorm vergroot

Welke factoren hebben invloed op de energieprijzen?

Uiteindelijk is elke consument benieuwd naar de totale jaarkosten van energie. Dit bedrag wordt dan ook vaak gebruikt om de prijzen van energiemaatschappijen te kunnen vergelijken. Maar deze totale jaarkosten zijn nog best wel ingewikkeld en bestaan uit meer dan alleen een simpele P*Q berekening voor het door jou afgenomen gas en de elektriciteit.  

De energierekening is grofweg opgebouwd uit leveringskosten, netbeheerkosten en belastingen. Als we kijken naar het aandeel op basis van een gemiddeld verbruik van (3.500 kWh en 1.500 m3) dan zijn de kosten voor levering circa 40%, de netbeheerkosten circa 20% en de belastingen circa 40%. De rekening van energie bestaat dus voor een aanzienlijk deel uit kosten die zich niet laten voorspellen en die niet direct samenhangen met bijvoorbeeld weersinvloeden en vraag en aanbod naar energie. Netbeheerkosten en belastingen hebben immers een redelijk vast karakter. Voor de volledigheid is hieronder een splitsing tussen variabele en vaste kosten opgenomen:

Variabel:

  • Leveringstarieven voor elektriciteit of gas
  • Overheidsheffingen op de levering van elektriciteit of gas, vastgesteld door de overheid (energiebelasting en opslag duurzame energie)

Vast:

  • Vaste leveringskosten voor elektriciteit of gas, bepaald door de energieleverancier
  • Vermindering energiebelasting op elektriciteit (heffingskorting)
  • Netbeheerkosten voor elektriciteit of gas, bepaald door de netbeheerder (denk aan transport, periodieke aansluitvergoeding en meter)

Sinds 2013 is de Wet Opslag Duurzame Energie (ODE) van kracht. Hiermee moet de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) worden gefinancierd. Dat resulteerde in een directe verhoging van de energierekening in 2014. Sinds de invoering is een gemiddeld huishouden dan ook meer belasting over energie gaan betalen.

Daarnaast wordt er een verhoging aan energiebelasting voor gas doorgevoerd. Deze energiebelasting moet het gebruik van gas verminderen. De energiebelasting op elektriciteit wordt weliswaar goedkoper, maar dat weegt niet op tegen het effect van hogere energiebelasting op gas. Ook deze energiebelastingen hebben per saldo een negatief effect gehad op de hoogte van onze energierekening.

Staat daar dan niets tegenover? Jawel. De verminder energiebelasting. De overheid ziet een deel van het energieverbruik als basisbehoefte en heeft met de belastingvermindering een instrument geïntroduceerd om de gemiddelde energiebelasting van huishoudens te verminderen. De belastingvermindering is een vast bedrag per elektriciteitsaansluiting en wordt afgetrokken van de energiebelasting. Dit bedrag is in 2020 met € 178,14 verhoogd, van € 257,54 (€ 311,62 inclusief btw) naar € 435,68 (€ 527,17 inclusief btw). Dit scheelt fors op onze energierekening!

Tot slot zijn er nog de kosten van het netbeheer voor elektriciteit en gas. Per regio is er een verantwoordelijke netbeheerder voor gas en elektriciteit die zorgt voor het transport van energie en het onderhoud van leidingen en netwerken. Daar moet natuurlijk wel voor worden betaald! De netwerkbeheerder wordt betaald door de energieleverancier, waardoor de consument geen dubbele rekening ontvangt. Wel zo overzichtelijk.

Een blik op de ontwikkeling van energieprijzen

Tot en met 2018 daalden de energieprijzen langzaam maar gestaag. Elk jaar werd je energienota net weer ietsje lager dan het voorgaande jaar. Dit was met name het gevolg van een steeds groter aanbod van elektriciteit en een lagere olieprijs. In 2019 veranderde dat echter vrij abrupt en gingen huishoudens fors meer voor energie betalen. Gemiddeld ruim € 300,- per jaar meer! Dit was het gevolg van een verhoging van de energiebelasting per 1 januari 2019. Huishoudens gingen daardoor tientallen euro’s meer belasting betalen over gas én elektriciteit.

Daarnaast gingen in 2019 ook de leveringstarieven omhoog. Levering van elektriciteit werd volgens het CBS zo’n 30 procent duurder en gas 20 procent. Hierdoor steeg de jaarlijkse energierekening met ongeveer € 175,- per jaar. Onderstaande figuur geeft goed weer hoe groot de stijging van energielasten in 2019 is geweest ten opzichte van de voorgaande jaren.

Ontwikkeling gemiddelde energienota
Gemiddelde energienota (gas en elektriciteit) per halfjaar

En dat terwijl de gas- en elektriciteitsprijzen slechts beperkt zijn gestegen, zoals uit onderstaande grafiek blijkt. Dit tekent eens te meer het feit dat de jaarlijkse energienota maar voor een beperkt deel variabel is en zich dus ook voor een beperkt deel laat beïnvloeden door vraag en aanbod op de markt. Aan de hoogte van jouw jaarlijkse energienota liggen een aantal belangrijke aspecten ten grondslag die een vast karakter hebben en worden bepaald door de overheid. Een stijging van de energieprijzen kan daardoor in enig jaar altijd zorgen voor een lagere energienota, als de belastingen en netbeheerkosten maar worden verlaagd!

Ontwikkeling gas- en elektriciteit
Ontwikkeling prijzen elektriciteit en gas

Tot slot

De ontwikkelingen van de energieprijzen laten zich al met al moeilijk voorspellen. Aan onze energienota liggen niet alleen prijs- en verbruiksgegevens ten grondslag, maar ook verschillende vaste kosten die periodiek door de overheid worden vastgesteld. Wat overeind blijft staan is het feit dat de energieprijzen op dit moment zeer laag zijn en dat met de prijsverlagingen die vandaag door de grootste energiemaatschappijen zijn aangekondigd zo’n € 100,- per jaar bespaard kan worden. Heb jij een variabel energiecontract of loopt je contract binnenkort af? Dan is de kans zeer groot dat je op je energielasten kunt besparen!

Benieuwd naar de mogelijkheden? Bekijk de tarieven snel via onze energievergelijker!

Geef een reactie