coins currency investment insurance 128867

Hoog dividendrendement? Dit zijn de 3 grootste valkuilen!

Steeds vaker lees ik blogs van beleggers die op zoek zijn naar bedrijven met het hoogste dividendrendement. Zij zien deze bedrijven als ideale aanvulling op hun beleggingsportefeuille, aangezien ze een groot deel van de winst uitkeren aan hun aandeelhouders. Daardoor bestaat het totale rendement op een aandeel niet alleen uit prijsbewegingen op de beurs, maar ook uit het ontvangen dividend. Ik heb zelf ook een voorkeur voor bedrijven die dividend uitkeren, puur omdat ik de dividenden het liefst herinvesteer voor een nog hoger toekomstig rendement. Over de kracht van het herbeleggen van dividenden schreef ik eerder in deze blog.

Het is echter heel makkelijk om je blind te staren op het dividendrendement. Een hoog dividendrendement ziet er namelijk op het eerste gezicht aantrekkelijk uit, maar er schuilen ook een aantal valkuilen achter een (te) hoog dividendrendement. Hoe dat zit en waar je op moet letten, leg ik graag in deze blog uit.

Wat is dividend?

Dividend is simpelweg een winstuitkering van een onderneming aan haar aandeelhouders. Als een onderneming in enig jaar winst heeft gemaakt, kan zij verschillende dingen doen met deze winst. Zo kan zij de winst herinvesteren in het bedrijf, maar het is ook een mogelijkheid om de winst in te houden en uit te keren aan de aandeelhouders. Een bedrijf kan er natuurlijk ook voor kiezen om slechts een deel van de winst uit te keren en het andere deel aan de reserves en buffers toe te voegen.

Stel dat bedrijf X een winst maakt van € 100.000,- en ervoor kiest om de gehele winst in de vorm van dividend uit te keren aan de aandeelhouders. Bedrijf X heeft op een bepaalde peildatum (de dag vóór de ‘ex-dividenddatum’) 50.000 aandeelhouders. Dat betekent dat iedere aandeelhouder een dividend van € 2,- ontvangt. Het gaat hier uiteraard om een hypothetisch voorbeeld waarin ik geen rekening met dividendbelasting houd. Daarnaast is het door een belegger te ontvangen dividend natuurlijk ook afhankelijk van het aantal aandelen dat hij of zij in bezit heeft op het moment van de peildatum.

Dividenden zijn over het algemeen veel minder volatiel dan beurskoersen. Denk aan Shell; de oliegigant stond tot voor kort bekend als hét bedrijf waar je in moest beleggen als je in goede en slechte tijden op zoek was naar een vast en stabiel dividend. Dat maakt aandelen met een relatief hoog dividendrendement aantrekkelijk voor beleggers die een passief inkomen uit hun beleggingen willen halen. Maar de kracht van dividend is nog groter als deze worden herbelegd. Stel dat belegger X in enig jaar 20 aandelen heeft en per aandeel € 2,- dividend ontvangt. Dan ontvangt hij dus € 40,- in totaal. Hij kan er dan voor kiezen om van deze € 40,- extra aandelen te kopen. Onderstaande grafiek toont aan hoe sterk dat effect is.

dividendrendement
De koersontwikkeling van de MSCI World Index in USD vanaf 1970 tot 2019, met en zonder herbelegd dividend.

Hoe wordt het dividendrendement bepaald?

Dividendbeleggers kijken vaak primair naar het dividendrendement. Het dividendrendement bereken je door het jaarlijks dividend in euro’s te delen door de aandelenkoers. Stel dat bedrijf Y een dividend uitkeert van € 0,10 en de aandelenkoers is op dat moment 5,00. Het dividendrendement is dan 2%. Voor een dividendbelegger waarschijnlijk net te laag om in overweging te worden genomen voor zijn of haar portefeuille. Zij zijn al snel op zoek naar aandelen met een dividendrendement van minimaal 6%.

Zoals ik hiervoor reeds aanhaalde, zijn de dividenduitkeringen van een bedrijf over het algemeen redelijk stabiel. Het belangrijkste aan de bepaling van het dividendrendement vind ik dan ook de aandelenkoers. Deze kan namelijk een enorm vertekend beeld geven van een dividendrendement. Hoe lager de aandelenkoers immers staat, hoe hoger het dividendrendement wordt. Daarover meer in de volgende paragraaf.

Waarom een hoog dividendrendement lang niet altijd gunstig is

Het is erg verleidelijk om aandelen te selecteren op een hoog dividendrendement. Immers doet dividend al snel aan als ‘gratis geld’ als cadeautje van een onderneming. Maar er plakken een aantal risico’s en valkuilen aan een hoog dividendrendement.

 1. De impact van de aandelenkoers op het dividendrendement kan een vertekend beeld geven:
  Omdat het dividendrendement een verhoudingsgetal is, is de uitkomst sterk afhankelijk van de aandelenkoers. Hoe lager de aandeelkoers staat, hoe hoger het dividendrendement zal zijn (er vanuit gaande dat het dividend gelijk blijft). Stel dat de aandelenkoers van bedrijf Y in het voorbeeld hierboven niet 5,00 is maar na een flinke koersdaling is gezakt tot 3,50. Het dividendrendement is dan 2,86% in plaats van 2%.

  Een belegger die zich blind staart op het rendement van 2,86% zal wellicht onvoldoende oog hebben voor de oorzaken achter de forse koersdaling. Een aandeel wordt in de regel niet voor niets dusdanig hard afgestraft. Is er dus meer aan de hand? Maakt het bedrijf wellicht forse verliezen of is er sprake van fraude of mismanagement? Het is absoluut de moeite waard om verder te kijken dan alleen het dividend en ook de gezondheid van het bedrijf zeer nauwkeurig in ogenschouw te nemen voordat je besluit om een aandeel in je dividendportefeuille op te nemen.

 2. Een bedrijf dat zijn winst uitkeert hoeft op de langere termijn lang niet altijd voor een beter rendement te zorgen:
  Dividend uitkeren is een optie voor bedrijven; het is absoluut geen must. Er zijn immers genoeg andere opties om met de winst te doen. Denk aan het herinvesteren van gelden of op zoek gaan naar mogelijke overnamekandidaten. Dividend zorgt ervoor dat de aandeelhouders van een bedrijf net een beetje meer worden beloond. Maar is dat op de langere termijn wel altijd gunstig? Ik denk dat het uitkeren van dividend lang niet altijd de beste keuze hoeft te zijn.

  Een goed voorbeeld hiervan is Berkshire Hathaway, het investeringsvehikel van Warren Buffett. Dit bedrijf keerde in vijftig jaar tijd slechts eenmaal een klein dividend uit. Doordat Berkshire Hathaway geen dividend uitkeerde, kon alle winst voortdurend geherinvesteerd worden. Dit zorgde voor versnelde groei. Immers had het bedrijf de mogelijkheid om de winst te gebruiken voor verdere uitbreidingen en investeringen. Hierdoor kon de winst, en daarmee ook de aandelenprijs, nog verder en sneller toenemen. Kijk dus ook goed naar de overwegingen van een bedrijf om dividend uit te keren. Is het dividend fijn voor het management (die vaak over grote aandelenpakketten beschikken) of is er simpelweg geen beter alternatief?

 3. Het uitkeren van dividend is niet altijd een teken van sterkte:
  Een bedrijf dat structureel een aanzienlijk dividend heeft uitgekeerd, hoeft lang niet altijd een sterk bedrijf met een solide financiële positie te zijn. Het kan ook zijn dat een bedrijf koste wat het kost haar reputatie wil behouden als het gaat om het uitkeren van dividend. Neem bijvoorbeeld Shell. Toen in 2016 de olieprijs dramatisch laag stond en de winstgevendheid van Shell ter discussie stond, bleef Shell gewoon dividend uitkeren. 

  Enerzijds kan dat vertrouwen uitstralen richting de trouwe beleggers. Anderzijds had Shell wellicht beter haar reserves kunnen aanvullen of (extra) overnames kunnen doen om haar portfolio te diversificeren. Ga er dus niet standaard vanuit dat bedrijven die hoge dividenden uitkeren ook sterk zijn. Probeer je te verdiepen in de financiële situatie van het bedrijf. Is het dividend al jaren gelijk of toenemend terwijl de winst verdampt? Dan is er meer aan de hand en heb je liever wat meer zicht op de mogelijke risico’s.

Tot slot

Een hoog dividendrendement lijkt wellicht op ‘gratis geld’ of een mooie aanvulling op het reguliere rendement van een aandeel. Maar staar je niet blind op één ratio en verdiep je ook in de trend van het dividend en de financiële gezondheid van een bedrijf. Bedenk dat het management en de grootste aandeelhouders van een bedrijf er veel aan gelegen zijn om dividend uit te laten keren; zij beschikken immers over omvangrijke aandelenpakketten. Maar kun jij je vanuit een objectief standpunt ook vinden in het uit te keren dividend? Doe altijd je research!

Geef een reactie