pexels photo 3943739

5 redenen waarom ik een dividend aandelenportefeuille ga opbouwen

Twee weken geleden schreef ik een blog over de valkuilen van een (te) hoog dividendrendement. Met deze blog wilde ik beleggers waarschuwen om niet blind te staren op een hoog dividend. Immers is het procentuele dividendrendement afhankelijk van de beurskoers van een onderneming. Is dit beurskoers hard gedaald, dan is het dividendrendement aanzienlijk hoger dan voorafgaand aan de daling. Dat kan een vertekend beeld geven, want waarom is de beurskoers zo hard gedaald? Heeft dat met covid-19 te maken of zijn er andere oorzaken? En is de financiële situatie van het bedrijf nog wel solide?

Toch ben ik er de afgelopen weken steeds meer van overtuigd geraakt dat het opbouwen van een dividend aandelenportefeuille een goede zet zou zijn. Op dit moment beleg ik via Brand New Day voor een aanvulling op mijn pensioen en beleg ik periodiek in een aantal ETF’s. De komende weken ga ik meer bloggen over de voordelen van dividend aandelen en neem ik jullie mee in de opbouw van mijn beleggingsportefeuille. Vandaag ga ik allereerst in op de vijf belangrijkste redenen om in dividend aandelen te beleggen.

Wat is dividend eigenlijk?

Dividend is simpelweg een winstuitkering van een onderneming aan haar aandeelhouders. Als een onderneming in enig jaar winst heeft gemaakt, kan zij verschillende dingen doen met deze winst. Zo kan zij de winst herinvesteren in het bedrijf, maar het is ook een mogelijkheid om de winst in te houden en uit te keren aan de aandeelhouders. Een bedrijf kan er natuurlijk ook voor kiezen om slechts een deel van de winst uit te keren en het andere deel aan de reserves en buffers toe te voegen.

Stel dat bedrijf X een winst maakt van € 100.000,- en ervoor kiest om de gehele winst in de vorm van dividend uit te keren aan de aandeelhouders. Bedrijf X heeft op een bepaalde peildatum (de dag vóór de ‘ex-dividenddatum’) 50.000 aandeelhouders. Dat betekent dat iedere aandeelhouder een dividend van € 2,- ontvangt. Het gaat hier uiteraard om een hypothetisch voorbeeld waarin ik geen rekening met dividendbelasting houd. Daarnaast is het door een belegger te ontvangen dividend natuurlijk ook afhankelijk van het aantal aandelen dat hij of zij in bezit heeft op het moment van de peildatum.

Beleggen in dividend uitkerende aandelen heeft verschillende voordelen. De vijf belangrijkste redenen waarom ik overweeg om ook een dividend aandelenportefeuille samen te stellen, zet ik hieronder uiteen.

Reden 1: dividend is een vorm van passief inkomen

Al sinds de middelbare school houd ik me bezig met beleggen. Vroeger was het altijd mijn droom om ‘rijk’ te worden met beleggen. Het idee dat ik met geld meer geld kon verdienen fascineerde me enorm. En dat kon dan ook nog eens thuis, vanaf de bank, op mijn laptop. Ik zag het helemaal zitten! Inmiddels ben ik een illusie armer en komt mijn primaire inkomen uit loondienst. Dat zal nog tientallen jaren zo blijven. Maar naast dit inkomen uit loondienst ben ik wel actief op zoek naar manieren om een passief inkomen te genereren. Daarom is periodiek beleggen in dividendaandelen voor mij erg aantrekkelijk.

De meeste dividendaandelen keren namelijk elk kwartaal dividend uit aan haar aandeelhouders. Het enige dat je daarvoor hoeft te doen, is op de ‘ex-dividenddatum’ een aandeel in bezit te hebben. Hieronder heb ik een voorbeeld opgenomen van Exxon Mobil; de oliereus uit de Verenigde Staten. Dit bedrijf staat bekend om zijn track record van tientallen jaren onafgebroken uitkeringen van dividend. Op onderstaande afbeelding is te zien dat dat Exxon Mobil elk kwartaal dividend uitkeert, dat deden ze 10 juni voor het laatst. Als je op 12 mei een aandeel van Exxon Mobil in je bezit had, ontving je op 10 juni een bedrag van $ 0,87 per aandeel. Makkelijk verdiend toch?

dividend uitkering per kwartaal
In bovenstaand voorbeeld van Exxon Mobil is goed te zien dat elke drie maanden een uitbetaling van het dividend gepland staat. Bron: http://www.dividend.com

Nu is het effect van dividend op één aandeel natuurlijk erg beperkt en bijna verwaarloosbaar. Per jaar zou dat immers neerkomen op $ 3,48. Maar dat is wanneer we uitgaan van slechts één aandeel. Ik ben van plan om maandelijks automatisch geld op mijn DEGIRO beleggingsrekening te storten en met dit bedrag aandelen van één of meer dividend uitkerende bedrijven te kopen. Stel dat ik dit 12 maanden lang doe met een bedrag van € 100,- per maand en het aandeel Exxon Mobil noteert steeds € 50,- per aandeel, dan heb ik in december al (2 aandelen * 12 maanden =) 24 aandelen. Dan komt het jaarlijks te ontvangen dividend niet meer neer op $ 3,48 maar op $ 83,52!

Stel je voor hoeveel het te ontvangen dividend dan is als ik dit consequent 15 tot 20 jaar lang blijf doen…

Reden 2: het herbeleggen van dividenden zorgt voor exponentiële groei

En stel je dan ook nog eens voor dat ik niet alleen elke maand € 100,- stort op mijn beleggingsrekening, maar ook de dividenden die ik elk kwartaal ontvang herbeleg in aandelen. Op die manier ‘accumuleer’ ik dus de ontvangen cashdividenden in plaats van dat ik de dividenden op mijn privé-rekening laat uitkeren. Daardoor beschik ik gedurende de loop der jaren over nog meer aandelen van Exxon Mobil. En je raadt het al; daardoor ontvang ik nog meer dividend!

Schematisch ziet dat er als volgt uit. Via de calculator van MarketBeat heb ik uitgerekend hoe mijn vermogen groeit als ik jaarlijks voor € 1.200,- aan aandelen X bijkoop. In werkelijkheid zal ik maandelijks voor een bedrag van € 100,- aankopen, waardoor het aantal aandelen aangekochte aandelen zal afwijken van onderstaand voorbeeld, maar het effect blijft hetzelfde. Onderstaande tabel is het resultaat van de volgende uitgangspunten:

  • In jaar 1 begin ik met 10 aandelen tegen een prijs van $ 100
  • Jaarlijks dividendrendement van 5%
  • Jaarlijkse toename dividenduitkering van 5% (bedrijf X laat het uit te keren bedrag aan dividend jaarlijks met 5% groeien)
  • Jaarlijkse koersstijging van 8%
  • Dividendbelasting van 15%
  • Ontvangen dividenden worden direct herbelegd
schema dividenduitkeringen
Voorbeeld van het effect van een jaarlijkse ‘contributie’ van € 1.200,-

In de eerste jaren is het jaarlijks te ontvangen dividend nog redelijk laag. Maar na 15 jaar consequent € 100,- per maand te beleggen in aandeel X en elk kwartaal de dividenden te herinvesteren, beschik ik over een kapitaal van $ 64.003,19. Dat bedrag is goed voor een jaarlijks dividend van $ 5.326,12! Toch lekker om dat elk jaar bij je inkomen op te kunnen tellen, zonder dat je er echt voor hebt gewerkt.

De kracht van (het herbeleggen van) dividend wordt groter naarmate de tijdshorizon langer is. Trekken we de 15 jaar bijvoorbeeld door naar 20 jaar, dan beschik ik over een vermogen van ruim $ 150.000,-. Goed voor een dividend van ruim $ 15.000,- per jaar! Het effect van rente op rente en daarmee de exponentiële groei is duidelijk te zien in onderstaande grafieken.

rente op rente effect dividend
Grafische weergave van het effect van een jaarlijkse ‘contributie’ van € 1.200,-

De kracht van het herbeleggen van dividenden wordt ook duidelijk als we een grafiek pakken van de S&P 500 met en zonder herbelegde dividenden. Als je in juni 1988 een ETF op de S&P 500 had gekocht (die er toen nog niet waren), dan had je ondanks de crises van 2000 en 2008 een mooi rendement gehad. Maar als je alle dividenden had herbelegd in dezelfde ETF, dan was je rendement aanzienlijk hoger geweest. Beleggen in aandelen die dividend uitkeren is dus niet alleen aantrekkelijk omdat ze op een later moment (als je vermogen echt gegroeid is) een passief inkomen kunnen bieden. Tot het zover is kun je het proces namelijk versnellen door de dividendend te herbeleggen!

kracht van herbeleggen dividenden
S&P 500 return met en zonder herbelegging van dividenden

Reden 3: dividend aandelen zijn minder volatiel

Dividend aandelen zijn doorgaans minder volatiel dan aandelen die geen dividend uitkeren. De volatiliteit (beweeglijkheid van een aandeel) wordt gemeten door de ‘beta’ van een aandeel. Een beta van 1.00 wil zeggen dat het aandeel een zo goed als gelijk bewegingspatroon kent als de beurs zelf. Is de beta groter dan 1.00, dan is de beweeglijkheid (stijgingen én dalingen) groter dan de volatiliteit van de beurs. Zoals uit onderstaande tabel blijkt, kennen bedrijven met een (groeiende) dividenduitkering een lager dan gemiddelde volatiliteit van 0.94 en 0.87. Ooh, en ze hebben ook nog eens een aanzienlijk hoger rendement!

lagere beta dividend aandelen
Bron: Hartford Funds 2019 whitepaper

Deze lagere volatiliteit kent een aantal oorzaken. Stel je voor dat een belegger twee aandelen in zijn portefeuille heeft; aandeel A en aandeel B. Aandeel A keert jaarlijks een dividend uit van 4%, terwijl aandeel B geen dividend uitkeert. Welk aandeel zou jij verkopen in tijden van crises of winstnemingen? Ik zou aandeel B verkopen! Want aandeel A keert in ieder geval nog 4% dividend uit, waardoor dit aandeel als een soort obligatie kan fungeren.

Een andere reden is het feit dat bedrijven er veel aan gelegen zijn om hun dividend structureel uit te blijven keren, ook in zwaardere tijden. Als we opnieuw naar de bovenstaande tabel kijken, dan zien we dat bedrijven die hun dividend schrappen een negatief negatief rendement genereren. Dit geeft beleggers een bepaald vertrouwen in een dividend aandeel; zij weten immers dat het bedrijf er alles aan zal doen om dividenduitkeringen veilig te stellen.

Dit zijn slechts twee voorbeelden van de psychologie en gedachtegang van een dividend belegger. Zij zijn minder snel geneigd om in paniek op de verkoopknop te klikken omdat ze weten dat er nog rendement in de vorm van een dividend kan worden opgestreken. En ze weten dat het bedrijf er alles aan zal doen om dat dividend veilig te stellen. Dat is immers goed voor de beurskoers!

Reden 4: dividend aandelen presteren doorgaans beter

In de tabel van Hartford Funds zagen we al dat de volatiliteit van dividend aandelen lager is, terwijl het rendement op deze aandelen hoger ligt. In onderstaande grafiek is dat verschil nogmaals duidelijk zichtbaar. Je had je geld de afgelopen jaren beter in de dividend aristocrats kunnen beleggen dan in de S&P 500 zelf. Met de term dividend aristocrat wordt gedoeld op bedrijven die gedurende een periode van 25 jaar onafgebroken hun jaarlijkse dividenduitkering hebben verhoogd. Tot deze groep horen bedrijven als Coca-Cola, AT&T en McDonald’s.

De reden voor het aanzienlijke hogere rendement van dividend aristocrats heeft deels te maken met het feit dat beleggers minder snel geneigd zijn om hun aandelen te verkopen. Niet alleen omdat men altijd nog het dividend ontvangt, maar ook om de psychologie achter een dividend aandeel. Immers heeft een bedrijf als Coca-Cola decennialang bewezen zich verder te kunnen ontwikkelen, door te kunnen groeien en daarmee een hoger dividend te kunnen bieden. Als je erin slaagt om je jaarlijkse dividenduitkering 25 jaar lang te laten groeien, dan moet je wel te maken met een solide, aantrekkelijk bedrijf. De dividenduitkering getuigt in die zin van een bepaalde (top)kwaliteit.

Een andere reden voor het hogere rendement op dividend aandelen kan gevonden worden in de aantrekkingskracht van het procentuele dividendrendement. In mijn vorige blog waarschuwde ik voor een mogelijk vertekend beeld van een erg hoog dividendrendement (>8%). Dat lijkt immers op het eerste gezicht aantrekkelijk, maar het is goed om te onthouden dat het dividendrendement van een aandeel er heel anders uitziet na een beurskoersdaling van 25%.

Als een belegger echter zijn research doet en ziet dat de financiële situatie en outlook na een dergelijke daling van de koers nog altijd solide zijn, dan is dat hoge dividendrendement ineens zeer aantrekkelijk en kan een dividend aandeel wellicht op extra belangstelling van beleggers rekenen.

Reden 5: belasting op dividend is laag

Stel dat ik een tweede inkomen zou kunnen verdienen uit deze website, dan zou ik dit inkomen waarschijnlijk in box 1 moeten opvoeren als ‘inkomsten uit overige werkzaamheden’. Daardoor loopt de belasting over deze inkomsten al snel op naar de tientallen procenten. Bij inkomsten uit dividenden ligt dat anders. Over dividenden wordt namelijk dividendbelasting ingehouden, maar die ligt een stuk lager!

De dividendbelasting is een voorheffing op de inkomstenbelasting. Dit betekent dat het dividend uitkerende bedrijf zelf de dividendbelasting inhoudt op het dividend dat jij uiteindelijk op je beleggingsrekening ontvangt. Op onderstaande afbeelding is duidelijk te zien hoe op een ontvangen dividend van € 1,02 al € 0,15 (=15%) dividendbelasting is ingehouden.

dividend uitkering DEGIRO
Voorbeeld van dividendontvangst op DEGIRO

Wil je beleggen in Amerikaanse dividend aandelen? Dan zou je normaal gesproken te maken krijgen met een dividendbelastingtarief van 30%. Maar gelukkig hebben Nederland en de VS een belastingverdrag waarin een maximumtarief van 15% dividendbelasting is overeengekomen voor inwoners van Nederland. Dus of ik nu in Shell of Exxon Mobil beleg; de dividendbelasting is gelijk.

De inkomsten uit beleggen en dividenduitkeringen vallen in box 3. Mogelijkerwijs zul je daar dus wel vermogensbelasting moeten betalen over de waarde van je aandelen en de ontvangen dividenden. Voor mij is dat nu nog niet relevant, omdat ik samen met mijn partner nog onder de vrijstelling val. Toch is dit wel iets om rekening mee te houden!

Tot slot

In deze blog heb ik uiteengezet waarom ik de komende tijd actiever ga werken aan het opbouwen van een dividend aandelenportefeuille. In volgende blogs over dit onderwerp zal ik dieper ingaan op de specifieke aandelen die in aanmerking komen voor mijn portefeuille en op basis van welke criteria ik deze aandelen selecteer. Mocht je zelf ook dividend aandelenportefeuille willen opzetten, schrijf je dan via onderstaande link in en ontvang direct een berichtje als mijn volgende blog online staat!

Geef een reactie