pexels photo 102152

Op zoek naar de beste dividend aandelen? Op basis van deze 6 kengetallen selecteer jij ze!

Vorige week schreef ik een blog over de redenen waarom ik een dividend aandelenportefeuille ga opbouwen. In de blog haalde ik aan dat dividend aandelen doorgaans beter presteren en minder volatiel zijn dan aandelen die geen dividend uitkeren. En door dividend te herbeleggen, kun je optimaal profiteren van het rente-op-rente effect en daarmee een exponentiële groei van je vermogen ontwikkelen. Als ik daar nu mee begin en elke maand consequent aandelen bijkoop en uitgekeerde dividenden herinvesteer, dan zorgt dit in de toekomst voor een mooie vorm van passief inkomen.

Voordat ik jullie daadwerkelijk meeneem in de aandelen die ik in mijn dividend portefeuille zal opnemen, schrijf ik in deze blog over de kengetallen (financiële gegevens) op basis waarvan ik de aandelen selecteer. Want in een van mijn eerdere blogs schreef ik al dat het gevaarlijk is om je blind te staren op een hoog dividendrendement. Een hoog dividendrendement is verleidelijk, maar ook de groei en de houdbaarheid van het dividend is belangrijk! En ik wil natuurlijk niet teveel betalen voor het dividend aandeel, dus kijk ik ook naar de waardering! In het vervolg van deze blog zet ik de 6 kengetallen uiteen waar ik op let bij het selecteren van een aandeel.

1. Dividendrendement

We beginnen natuurlijk met het dividendrendement. Belangrijk om te beseffen is dat het dividendrendement geen statisch getal is. In mijn vorige blog legde ik uit dat het dividendrendement wordt berekend door het dividend in euro’s of dollars te delen door de huidige beurskoers van een aandeel. Als de koers van een aandeel fors is gedaald terwijl het dividend gelijk blijft, dan stijgt het dividendrendement. Daardoor is het belangrijk om verder te kijken dan alleen het dividendrendement. Onderstaande grafiek geeft goed weer hoe het dividendrendement op AT&T fors steeg van ruim 5% naar circa 7,5% in maart 2020 als gevolg van de corona-beurscrash.

dividend AT&T
Ontwikkeling dividendrendement AT&T. Bron: Seeking Alpha

Om in aanmerking te komen voor mijn portefeuille, moet een aandeel een dividendrendement van minimaal 4% halen. Hiermee vormt het dividend een wezenlijk onderdeel van het totale rendement op een aandeel, terwijl het dividend niet ongezond en onhoudbaar hoog hoeft te liggen. Het liefst is deze 4% structureel. Dus het aandeel heeft niet alleen een dividendrendement van 4% nadat de koers van het aandeel fors is gedaald, maar ook in de maanden en jaren daarvoor heeft het rendement minimaal rond de 4% gelegen. AT&T is wat dat betreft een goed voorbeeld van een structureel hoog dividendrendement.

Gewenst dividendrendement: minimaal 4%

?wi=351758&ws=

2. Groei dividend

Een dividendrendement van minimaal 4% is goed, maar het liefst willen we natuurlijk wel een structurele groei van het dividend zien. Want als de beurskoers van het aandeel gedurende de jaren stijgt, terwijl de dividenduitkering gelijk blijft, dan daalt het procentuele dividendrendement. Daarnaast getuigt een structurele toename van de dividenduitkering doorgaans van een sterk en solide bedrijf dat groei weet te bereiken voor haar aandeelhouders. Als een bedrijf er al tientallen jaren in slaagt om de uitkering jaarlijks te laten groeien, dan geeft dit natuurlijk vertrouwen voor de toekomst. Een goed voorbeeld van een dergelijk bedrijf is ExxonMobil (zie onderstaande grafiek).

dividend growth ExxonMobil
ExxonMobil slaagt er al jaren in om haar dividend jaar in jaar uit te laten groeien. Bron: Seeking Alpha

Aandelen als AT&T en ExxonMobil zijn zeer interessant omdat deze bedrijven hebben laten zien dat ze in staat zijn om jaar in jaar uit, in goede en slechte tijden, hun dividenduitkering te laten groeien. Hierdoor blijft het dividendrendement op pijl. Als ik aandelen selecteer voor mijn portefeuille, ga ik op zoek naar aandelen die in ieder geval een groei van het dividend laten zien. Die groei hoeft niet fors te zijn. Ook 2 à 4% is al een nette en gestage groei.

Gewenste groei dividenduitkering: minimaal 2%

3. Opeenvolgende jaren van dividendgroei

Het vorige kengetal moet eigenlijk in samenhang met de opeenvolgende jaren van dividendgroei worden bezien. Dividendgroei is positief, maar het liefst slaagt een bedrijf er al jaren onafgebroken in om dit te realiseren. Dat geeft immers vertrouwen in de toekomst.

Bedrijven die er al minimaal 25 jaar lang onafgebroken in slagen om hun dividend te laten groeien, worden ook wel dividend aristocrats genoemd. Slaagt een bedrijf daar al minimaal 50 jaar in? Dan noemen we ze dividend kings. Enkele voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld Coca-Cola, Procter & Gamble en Johnson & Johnson. Dergelijke bedrijven zullen er alles aan doen om deze titels te behouden. Beleggers hechten hier immers veel waarde aan. Wanneer ze deze speciale status kwijtraken, dan zal dit voor een flinke klap kunnen zorgen. Doordat dergelijke bedrijven er veel aan gelegen zijn om hun track record te behouden, vormen ze een interessante investering.

Echter is 25 of zelfs 50 jaar van onafgebroken dividendstijging wel erg lang. Als ik hierop zou selecteren, dan zal het automatisch betekenen dat ik een groot aantal ‘jongere’ bedrijven bij voorbaat al zou uitsluiten, puur en alleen omdat zij nog geen 25 tot 50 jaar dividend hebben uitgekeerd. Daarom houd ik een periode aan van minimaal 5 opeenvolgende jaren van dividendgroei. Dit geeft de nodige zekerheid en blijk van een bepaalde trend, zonder dat op voorhand een groot aantal dividend aandelen worden uitgesloten.

Gewenste opeenvolgende jaren van dividendgroei: minimaal 5 jaar

4. Payout ratio

De payout ratio geeft aan welk deel van de nettowinst als dividend wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders. Deze ratio wordt berekend door het dividend per aandeel te delen door de winst per aandeel. Dit is een van de belangrijkste kengetallen, want een payout ratio mag niet te hoog zijn! Stel dat een bedrijf structureel 90% van zijn winst uitkeert aan aandeelhouders. Slechts 10% kan dan aan reserves worden toegevoegd of worden geïnvesteerd om verdere groei te realiseren. Een hoge payout ratio lijkt voor een dividend belegger aantrekkelijk, maar het is belangrijk dat dit getal in balans is.

Als de payout ratio te hoog ligt, dan dreigt ook eerder het risico op een verlaging van het dividend en is er minder ruimte voor groei van het dividend. Als de winst in enig jaar fors tegenvalt, dan is de hoge payout ratio wellicht niet realistisch en heeft het bedrijf tegelijkertijd te weinig buffers om het dividend uit te keren. In zo’n geval zal het dividend bijvoorbeeld worden verlaagd.

Payout ratio Pfizer
Ontwikkeling payout ratio Pfizer. Bron: Seeking Alpha

Pfizer doet het wat mij betreft precies goed. Circa 50 tot 60% van de winst wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders. De rest van de winst wordt toegevoegd aan de reserves of geherinvesteerd in het bedrijf. Mocht de winst in enig jaar fors tegenvallen maar Pfizer wel het dividend stabiel willen houden, dan zal de payout ratio nog steeds veilig zijn. Om in aanmerking te komen voor mijn portefeuille, mag een bedrijf maximaal 70% van haar winst uitkeren aan de aandeelhouders. Hierdoor blijft ruimte bestaan voor verdere groei én extra ruimte voor dividend.

Gewenste payout ratio: maximaal 70%

?wi=351758&ws=

5. P/E ratio

Bovenstaande vier kengetallen zien hoofdzakelijk op het dividend. Maar er zijn meer aspecten die een rol spelen in de selectie van geschikte aandelen. Het liefst koop ik namelijk aandelen die ‘in de bonus’ zijn en waar ik niet de hoofdprijs voor hoef te betalen. Ik kijk dus ook naar de waardering van een bedrijf voordat ik besluit om aandelen te kopen. Een handige manier om dat te doen is door middel van de Price/Earnings ratio, of de Koers/Winstverhouding in het Nederlands. Dit kengetal wordt berekend door de beurskoers te delen door de winst per aandeel. Dus stel dat een aandeel Pfizer op de beurs staat voor 25,10 en de winst per aandeel is 1,25, dan is de P/E ratio 20,08.

Je betaalt dus in feite voor één aandeel 20 keer de winst per aandeel. De P/E ratio is een eenvoudige manier om een beeld te vormen van de waardering van een aandeel. Als de P/E ratio erg hoog is, dan kan dat betekenen dat het aandeel overgewaardeerd is. De beurskoers staat in zo’n geval erg hoog ten opzichte van de winst per aandeel die het bedrijf daadwerkelijk genereert.

gemiddelde P/E ratio S&P 500
Gemiddelde P/E ratio S&P 500. Bron: Multipl

De gemiddelde P/E ratio verschilt sterk per sector, maar historisch gezien ligt de gemiddelde P/E ratio voor de S&P 500 zo tussen de 13 en 16. In bovenstaande grafiek is goed te zijn dat zich vaak uitschieters voordoen, zoals bijvoorbeeld in 2000 en 2009. Een te hoge P/E ratio is vaak een teken dat aandelen te duur geprijsd zijn en dat zich op korte termijn een correctie zou kunnen voordoen. Omdat ik op zoek ben naar aandelen die ik voor een goede prijs kan kopen, houd ik een P/E ratio aan van maximaal 20, maar bij voorkeur ligt deze zo rond de 10.

Gewenste P/E ratio: maximaal 20

6. P/B ratio

Tot slot neem ik ook vaak de Price/Book ratio mee. Deze ratio wordt berekend door huidige aandelenprijs te delen door de boekwaarde (bezittingen minus schulden) van een aandeel. Deze ratio wordt dus gebruikt om de huidige prijs van een aandeel te vergelijken met de boekwaarde. Als de P/B ratio hoger is dan 1, dan is de beurswaarde hoger dan de boekwaarde en is het aandeel wellicht overgewaardeerd.

Heel kort door de bocht kan worden gesteld dat een P/B ratio lager dan 1 interessant is omdat dat mogelijk betekent dat een aandeel ondergewaardeerd is. Het geeft mij als belegger het gevoel dat ik niet veel te veel voor de daadwerkelijke waarde van een aandeel betaal, maar als het even kan een ‘korting’ op het aandeel krijg.

Hoewel ik de P/B ratio belangrijk vind, acht ik hem niet als doorslaggevend. Ik probeer aandelen te selecteren die een P/B ratio hebben van maximaal 1.5, maar als alle andere kengetallen positief zijn, maak ik mogelijk een uitzondering op de P/B ratio. In een dergelijk geval zal ik eerder geneigd zijn om de ratio van bijvoorbeeld Pfizer te vergelijken met de sectorgemiddelde ratio’s. Is de gemiddelde P/B ratio van de sector bijvoorbeeld 4, maar die van Pfizer 3, dan kan het aandeel nog altijd in aanmerking komen.

Gewenste P/B ratio: maximaal 1.5

t?a=1524869628&as=1517538121&t=1&tk=1&i=1

Tot slot

Nu de voordelen van een dividend beleggingsportefeuille duidelijk zijn en ik een beeld heb geschetst van de criteria en kengetallen waar een aandeel aan moet voldoen, is het tijd om daadwerkelijk aandelen te selecteren! Mijn volgende blog zal dan ook in het teken staan van de aandelen die ik deze maand aan mijn beleggingsportefeuille zal toevoegen.

Wil je ondertussen zelf aan de slag met bovenstaande criteria en op zoek gaan naar geschikte aandelen? Probeer dan eens om een Stock Screener te gebruiken! Op die manier hoef je niet elk bedrijf handmatig te onderzoeken, maar kun je op basis van enkele parameters een selectie opstellen van bedrijven die voldoen aan de criteria in deze blog. Een handige screener die ik vaak gebruik is die van MarketBeat. Geen zin om zelf veel tijd en energie in het selecteren van de beste aandelen te steken? Download dan hier de Wijzer in Finance Beleggingsportefeuille! Wij hebben het werk al voor je gedaan!

2 gedachtes over “Op zoek naar de beste dividend aandelen? Op basis van deze 6 kengetallen selecteer jij ze!

    1. Leuk om te horen! Ik maak inderdaad veel gebruik van SeekingAlpha en dat bevalt heel goed. Vorige week kwam ik ook in aanrakend met FinBox; dat is ook erg interessant!

      Het liefst koop ik aandelen die elk kwartaal een dividenduitkering doen. Dit omdat ik de dividenden herbeleg. Er zijn wel een aantal bedrijven die maandelijks dividend uitkeren, maar het uiteindelijke verschil herbeleggingsrendement tussen 1 of 3 maanden is redelijk klein.

      REITs zijn zeker interessant! Met name nu de rente zo laag staat en waarschijnlijk nog jarenlang op dit niveau zal blijven. Een aantal REITs in mijn portefeuille zijn MPW, NHI, NRZ, STAG, STOR en WPC. Herken je ze?

Geef een reactie